Lid worden

Hallo toekomstig lid,  
 

Wij willen u van harte welkom heten als (toekomstig) lid van onze badmintonvereniging!

Om kennis te maken met de badmintonsport kunnen senioren op de maandag terecht in sporthal De Vaart te Ter Aar. Wanneer u vooraf even een belletje geeft 06-29413626 dan zorgen wij dat er iemand aanwezig is om u wegwijs te maken met het spelletje badminton en hoe alles reilt en zeilt in de sporthal. 
U kunt meteen een shutteltje meeslaan dus zorgt u voor comfortabel zittende kleding en schoeisel waarmee u niet buiten loopt en waar geen zwarte zolen onder zitten. Een racket is indien nodig aanwezig.

Onze vereniging bestaat voornamelijk uit recreanten, d.w.z. leden die het liefst voor de gezelligheid een shutteltje slaan en daarbij vindt men het wel zo prettig dat er ook flink bewogen wordt. Voor de fanatiekelingen onder onze leden bestaat er uiteraard de mogelijkheid om mee te doen in de competitie van de Nederlandse Badmintonbond.
Leden worden regelmatig  op de hoogte gehouden via social media zoals WhatsApp (interne communicatie) , Facebook en deze website.

Toernooien e.d.

  • De eerste speelmaandag in januari wordt er een toost uit gebracht. Dit wordt ook gedaan aan de afsluiting van het seizoen. Elk jaar is dit weer anders aangekleed. Maar gezelligheid staat voorop en natuurlijk wenst ieder elkaar een sportief jaar toe!!
  • Voor degene die graag wedstrijden spelen, maar voornamelijk gaan voor de sfeer, organiseert de vereniging een interne competitie op de normale speelavond. Dit is o.m. ter bevordering van onderling verband en gezelligheid.
  • Shuttle '74 organiseert in het voorjaar een uitwisselingstoernooi met BC Nieuwkoop. Middels WhatsApp houden we de leden op de hoogte.
  • Wilt u advies over kleding, rackets, reglementen of andere zaken neemt u dan gerust contact op met één van onze bestuursleden.

    Als laatste wenst het bestuur u een sportieve tijd toe op onze vereniging en natuurlijk veel gezelligheid!!
Contributie Badmintonvereniging Shuttle '74

Contributie


Senioren
Senioren (70+)


€ 130,00 per jaar
€ 85,00 per jaar

Competitie

Senioren

€ 25,00 per competitie
 
 
Speeltijden

Speeltijden

maandag: 20.00 tot 22.00 uur
Aanmelden / opzeggen lidmaatschap
Dit kan via het secretariaat: Tineke Hoogervorst
Emailadres: info@shuttle74.nl

Het lidmaatschap kan alleen aan het eind van het badmintonseizoen opgezegd worden. Dit moet voor 1 juli gebeuren per mail of schriftelijk aan het secretariaat. Hierop ontvang je een bevestigingsmail (welke je dient te bewaren, dit is jouw bewijs van opzegging) Indien je deze bevestigingsmail binnen een maand na opzeggen nog niet ontvangen hebt, reageer dan via bovenstaand e-mailadres.
Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap wordt niet gehonoreerd met teruggave van contributie gelden.