Inschrijfformulier

Ja, ik wil lid worden van badmintonvereniging Shuttle ’74:

Achternaam: ............................................................................................................M/V

Roepnaam: ................................................................... Voorletters: .............................

Adres: ................................................................................................................................

Woonplaats: ................................................................. Postcode: ...............................

Tel.nr.: .......................................................................... Geb.datum: .............................

E-mailadres: ...................................................................................................................

Datum inschrijving: ........................................................................................................

 

Het inschrijfgeld van €4,50 wordt met de 1e factuur berekend.

Handtekening (*ouder) : _______________________________________ (*handtekening ouder(s) bij lid jonger dan 18 jaar)

 

Dit formulier met pasfoto inleveren bij of opsturen/mailen naar:
Tineke Hoogervorst
Telefoon: 06-29413626

E-mailadres : info@shuttle74.nl

Het lidmaatschap kan alleen aan het eind van het badmintonseizoen opgezegd worden. Dit moet voor 1 juli gebeuren en wel via mail of schriftelijk aan het secretariaat. Hierop ontvang je een bevestigingsmail (welke je dient te bewaren, dit is jouw bewijs van opzegging) Indien je deze bevestigingsmail binnen een maand na je opzegging nog niet hebt ontvangen reageer dan via bovenstaand e-mailadres.
Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap wordt niet gehonoreerd met teruggave van contributie gelden.